ROSNIČKA KVH hranoly

     KVH hranoly sú hranoly vysušené, vysoko akostné hobľované hranoly, ktoré nie sú obmedzené dĺžkou guľatiny. Vyrábajú sa najčastejšie zo smrekového dreva, ktoré je vysušené na 15% s 3% toleranciou a vyhobľované na presný rozmer. Z takto upravených hranolov sú vyrezaním odstránené vady / praskliny, suky…/ a potom frézovaním zubových spojov /tzv. cinky/ sú tlakom k sebe zlepené.
     Týmto spôsobom vzniká v podstate neobmedzená dĺžka, ktorá kvôli preprave býva max. 13m. Bežne sa vyrábajú do prierezu 100/240 mm. Pri vyšších rozmeroch je označenie KVH hranolov DUO / TRIO /dva, al. tri zlepené hranoly k sebe /. Pevnostná trieda KVH hranolov je najčastejšie v norme C 24 / tzn. 24 Mpa pevnosti v ohybe/
     KVH NSi – priemyselná kvalita, u ktorej je prípustné zatmavnutie, alebo drobné vady, ktoré však nemajú vplyv na mechanické vlastnosti.
hrúbka 40mm B
40 x 60 x 2,3,5 m
40 x 80 x 2,3,5 m
40 x 100 x 2,3,5 m
40 x 120 x 2,3,5 m
40 x 140 x 2,3,5 m
40 x 160 x 2,3,5 m
40 x 180 x 2,3,5 m
40 x 200 x 2,3,5 m

 

 

 

 

 

hrúbka 60 mm D
60 x 60 x 2,3,5 m
60 x 80 x 2,3,5 m
60 x 100 x 2,3,5 m
60 x 120 x 2,3,5 m
60 x 140 x 2,3,5 m
60 x 160 x 2,3,5 m
60 x 180 x 2,3,5 m
60 x 200 x 2,3,5 m

 

 

hrúbka 80 mm C
80 x 60 x 2,3,5 m
80 x 80 x 2,3,5 m
80 x 100 x 2,3,5 m
80 x 120 x 2,3,5 m
80 x 140 x 2,3,5 m
80 x 160 x 2,3,5 m
80 x 180 x 2,3,5 m
80 x 200 x 2,3,5 m

 

 

prierez štvorec B
100 x 100 x 2,3,5 m
120 x 120 x 2,3,5 m
140 x 140 x 2,3,5 m