PF 2021

Do nového roku 2021 Vám všetkým prajeme pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu. Kolektív firmy ROSNIČKA.

POKOJNÉ SVIATKY

Prajeme Vám všetkým pokojné a láskyplné vianočné sviatky prežité v zdraví a šťastí v kruhu Vašich najbližších. Kolektív f. ROSNIČKA.