Rezivo

KVH hranoly Hobľované dosky
hrúbka 60 mm D
  P3040387  P5150265

 

 
VIETE ŽE?…
HRANOLY KVH
– sú vysušené vysokoakostné hobľované  hranoly v dĺžkach, ktoré nie sú obmedzené pôvodnou dĺžkou guľatiny
– pevnostná trieda C 24 / pevnosť v ohybe 24 Mpa  /
– hranoly sú najčastejšie zo smrekového dreva
– vysušené na 15% / s toleranciou 3% odchýlky /
– majú odstránené časti reziva s vadami / suky, praskliny…/
– rezivo bez závad je nadpájané cinkovým spojom / frézované zuby/ pomocou lepidla a vysokého tlaku
– sušením vysokou teplotou sú nielen tvarovo stále, ale zároveň majú odstránené možné zárodky škodcov
– vďaka suchému stavu majú nižšiu hmotnosť
– sú 4-stranne hobľované na presný rozmer so stiahnutými hranami
– bežne sa vyrábajú do prierezu 100 x 240 / väčšie rozmery sa pre predchádzanie prípadného skrútenia alebo praskania vyrábajú lepením a lisovaním z dvoch alebo troch KVH hranolov k sebe – označenie DUO, TRIO, BSH  /

KVH NSi a KVH Si – obidva druhy majú rovnakú normu z hľadiska pevnosti, rozdiel je vo vizuálnej stránke. KVH Nsi – priemyselná kvalita  / môže sa prejaviť zmena zafarbenia, alebo drobné vizuálne vady / KVH Si – pohľadová kvalita pre viditeľné konštrukcie / priznanie stropných trámov, strešnej väzby…/ , pre pohľadové použitie stačí ich prešmirgľovať a opatriť finálnou povrchovou úpravou.

DUO / TRIO – lepenie a lisovanie hranolov k sebe pre dosiahnutie väčších rozmerov pri zachovaní tvarovej stálosti. Lepia sa vedľa seba a vytvára sa tak potrebná šírka hranola. Označenie DUO, TRIO … vychádza z počtu lepených hranolov.

BSH – lepený hranol – hranoly sa lepia na seba a vytvára sa tak potrebná hrúbka hranola.

hranol ponuka priamo z našej predajne