KVH hranoly

hobľované, drevina smrek/jedľa

dĺžky:
2 m, 2,5 m, 3 m, 5 m     / 8m a 13m na objednávku /
prierezy:
20 x 40 mm
30 x 50, 120 mm
40 x 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
50 x 50 mm
60 x 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240 mm
80 x 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 240 mm
100 x 100, 120 mm
120 x 120 mm

140 x 140 mm

KVH hranoly sú to vysušené vysokoakostné hobľované  hranoly v dĺžkach, ktoré nie sú obmedzené pôvodnou dĺžkou guľatiny.
– pevnostná trieda C 24 / pevnosť v ohybe 24 Mpa  /
– hranoly sú najčastejšie zo smrekového dreva
– vysušené na 15% / s toleranciou 3% odchýlky /
– majú odstránené časti reziva s vadami / suky, praskliny…/
– rezivo bez závad je nadpájané cinkovým spojom / frézované zuby/ pomocou lepidla a vysokého tlaku
– sušením vysokou teplotou sú nielen tvarovo stále, ale zároveň majú odstránené možné zárodky škodcov
– vďaka suchému stavu majú nižšiu hmotnosť
– bežne sa vyrábajú do prierezu 100 x 240 / väčšie rozmery sa pre predchádzanie prípadného skrútenia alebo praskania vyrábajú lepením a lisovaním z dvoch alebo troch KVH hranolov k sebe – označenie DUO, TRIO, BSH.
hrúbka 40mm B hrúbka 60 mm D
hrúbka 80 mm C prierez štvorec B
cinkovaný spoj pripravené pre Vás
príďte si vybrať ponuka priamo z našej predajne