Nový rozmer v nehobľovaných doskách

Bezpečnosť na Vašej stavbe je dôležitá – preto sme rozšírili rozmerovú radu nehobľovaných dosiek vhodných pre použitie ako stavebné zábrany.

K doteraz ponúkaným rozmerom:

24 x 180 x 4000 mm

24 x 200 x 4000 mm

24 x 220 x 4000 mm

pridávame nový rozmer:

24 x 100 x 4000 mm

Dosky sú z nehobľovaného smrekového dreva, sušené na 20 % a sú vhodné pre zábradlie lešení, alebo stavebné schodištia.

 

Dosky ako zábrany na lešenie