OTVÁRACIE HODINY počas sviatkov

Vážení odberatelia,

V zmysle rozhodnutia našej spoločnosti, upravujeme otváracie hodiny medzi

sviatkami a prechodom do Nového roka.

Objednávky prijímame do dátumu 21. 12. 2016 do 12,00 hod. , s možnosťou vyskladnenia tovaru do   22. 12. 2016 v čase do 12.00 hod. Objednávky, ktoré nie sú realizované zo skladového tovaru  (atypy a farebne upravované parapety)   je potrebné objednať s predstihom plnenia tak, aby ich naša spoločnosť mohla vyskladniť v zmysle našich dodávateľských podmienok, t. j. do 5 pracovných dní, maxim. však do 16. 12. 2016.

Najbližšie objednávky po Novom roku prijímame faxom a mailom (nie osobne)
od 2. 1. 2017 s možnosťou vyskladnenia po termíne 09. 01. 2017. Štandardný režim
našej spoločnosti nabieha od dátumu 09. 01. 2017  (fyzické preberanie objednávok).

2017_ROSNIČKA_a.s._-_otváracie_hodiny_