PF 2017

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku
a do nového roku 2017 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov.
Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
Kolektív f. ROSNIČKA SK a.s.

Kolektív f. ROSNIČKA SK a.s.